Storitve z gradbeno mehanizacijo

Podjetje GP Brlec, d. o. o., nudi ureditev terena pred samo gradnjo. Zavedamo se, da je priprava temeljnih tal pri izgradnji hiše ali pri nizki gradnji izjemnega pomena, zato se tovrstnih dejavnosti lotevamo z vso resnostjo, natančnostjo in strokovnostjo. Za naročnika izvedemo storitve z lahko gradbeno mehanizacijo ali težko gradbeno mehanizacijo; tj. z bagerjem in minibagerjem, rovokopačem in valjarjem.
  • Strojni izkop

  • Zemeljska dela v grobem delimo na široke in ozke izkope. Široki se uporabljajo predvsem za podkletene stavbe, ozki pa za gradnjo temeljev objektov ali kanalskih jarkov. Na nas se tako lahko obrnete, če potrebujete nekoga za izkop za novogradnjo, za kanalizacijo, za izkop za plinovod, vodovod ali ureditev drugih priključkov.
  • Sanacija plazov

  • Zagotavljamo hitro in premišljeno sanacijo plazov z ustrezno strojno mehanizacijo. Poskrbimo za odvoz odvečnega materiala, za ureditev in utrditev tal ter po potrebi nudimo tudi gozdarska dela (ruvanje panjev, odvoz hlodovine, ureditev poti).
  • Odvoz gradbenega materiala

  • Pred začetkom gradnje in izkopa je treba zemljino na površju izbranega območja odstraniti. Tudi pri nadaljnji gradnji in urejanju okolice nastaja odpadni ali gradbeni material, ki ga po vašem naročilu odpeljemo na deponijo. Po dogovoru poskrbimo za hitro in varno nakladanje materiala.
  • Rušenje objektov

  • Rušenje objektov izvajamo strokovno, premišljeno in s sodobno tehnologijo. Pri tem seveda poskrbimo za varno in načrtno rušenje, da ne bi poškodovali okoliških objektov ali infrastrukture. Na nas se lahko obrnete, če potrebujete rušenje objektov, škarp ali drugih elementov.
  • Agromelioracije in hidromelioracije

  • Nudimo tudi izdelavo teras, utrditev manjših odvodnjavanj, ureditev novih poljskih poti, izravnavo zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev in podobne storitve, tudi vzdrževanje makadamskih in drugih cest ter ureditev novih poti.