Gradbene storitve

V podjetju GP Brlec, d. o. o., nudimo kakovostne storitve nizke gradnje, kar pomeni ureditev izkopov, gradnja infrastrukturnih objektov oz. prometne infrastrukture, tudi asfaltiranje in tlakovanje, urejanje hudournikov in vodotokov. Na kratko: gradimo objekte, ki niso namenjeni bivanju ali opravljanju dejavnosti v njih. Usposobljeni smo za delo s težko mehanizacijo, zaposlujemo strokoven in natančen kolektiv s posluhom za naročnikove želje.
 • Asfaltiranje

 • Kot strokovnjaki za inženirsko gradnjo nudimo kakovostno storitev polaganja asfalta s sodobno gradbeno mehanizacijo. Nudimo utrditev terena, frezanje asfalta ter asfaltiranje manjših (dvorišč, pešpoti) in večjih objektov (cestišča, daljše pešpoti).
 • Polaganje tlakovcev

 • Tako kot pri asfaltiranju je tudi pri tlakovanju pomembna primerna predpriprava terena. V GP Pirc, d. o. o., nudimo utrditev terena in nato polaganje tlakovcev na vašem dovozu, dvorišču, tudi na pločnikih ali drugi infrastrukturi.
 • Urejanje okolice

 • Nudimo urejanje okolice vašega bivališča ali poslovnega objekta. Na nas se lahko obrnete, če potrebujete nekoga za utrditev terena, gradnjo parkirišč, ureditev dovoza, pločnika, pešpoti, betoniranje škarpe ali gradnjo kamnitih sten ter tlakovanje ali asfaltiranje.
 • Betoniranje

 • Izvajamo vse vrste betonskih in armiranobetonskih del; od izdelave oz. gradnje betonske škarpe, podpornih zidov, opornih zidov in fasad. Beton je temeljni gradbeni material, če pa mu dodamo še železno armaturo, ga imenujemo armirani beton.
 • Gradnja prometne infrastrukture

 • Prometna infrastruktura je osnova gospodarske dejavnosti. V GP Brlec, d. o. o., nudimo kakovostno izgradnjo in asfaltiranje cest, lokalnih in regionalnih poti, pločnikov, mostov, parkirišč ter izdelavo in polaganje robnikov.
 • Komunalna infrastruktura

 • Poleg gradnje cest, pešpoti, parkirišč in pločnikov zagotavljamo tudi izgradnjo vseh vrst komunalne infrastrukture, kot so čistilne naprave, vodovodi, kanalizacije, daljinski ali lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja in energetski vodi.
 • Zaščita brežin s težkimi mrežami

 • Za sanacijo ali zavarovanje nestabilnih brežin nudimo tehnično zaščito s težkimi mrežami. Izbira mehanske zaščite oz. vrste mreže je odvisna od vrste problema, zahtevnosti terena in stopnje ogroženosti.
 • Urejanje hudournikov in vodotokov

 • V zadnjih letih se je (žal) izkazalo, še kako pomembna je urejenost hudournikov in vodotokov. Da bi preprečili razlivanje rek in zaščitili okolico pred poplavami, nudimo urejanje hudournikov in vodotokov ter ureditev odvodnje.
 • Druga gradbena dela

 • Poleg betonskih škarp in betoniranja opornih zidov nudimo izgradnjo kamnitih škarp, izdelavo kamnitih zidov, gradnjo dvorišč in termoizolacijska dela. Smo zanesljiv in izkušen strokovnjak na področju vodenja gradenj.