Gozdarstvo

Lastnik gozda naj bi gozd obhodil vsaj enkrat letno, da se seznani z aktualnim stanjem in odkrije morebitne težave z lubadarji ali drugo nastalo škodo. Z rednim in načrtnim gospodarjenjem lahko vzpostavimo optimalno stanje gozda, ki zagotavlja kakovostno proizvodnjo lesa in nasploh urejenost gozda. V GP Brlec, d. o. o., nudimo posek drevja, redčenje gozda, prevoz in spravilo lesa ter odkup lesa.
  • Posek dreves

  • Za vas opravimo ročni posek označenih dreves v gozdu ali golosek, če želite parcelo pripraviti na gradnjo. Najprej se z vami dogovorimo za ogled gozda in načrtovanih del, nato pa za datum začetka izvedbe. Cena poseka je odvisna od vrste in kakovosti dreves ter od zahtevnosti terena.
  • Redčenje gozda

  • S sečnjo dreves in čiščenjem zaraščenih gozdnih površin odstranimo nezdrava drevesa in takšna, ki nakazujejo, da bodo ekonomsko manj zanimiva. S tem omogočimo mladim drevesom hitrejšo rast, nasploh zdravim pa svobodno razraščanje. Slabo vzdrževani gozdovi izgubljajo kakovost, s tem pa tudi upada vrednost lesa v njem.
  • Prevoz in spravilo lesa

  • Ko gozdarji opravijo posek dreves, je treba hlode in vejevje spraviti iz sečišča na začasno skladišče ob gozdni cesti, kjer jih bo pobral tovornjak. V GP Brlec, d. o. o., nudimo ročno in mehanizirano spravilo lesa, izvlek lesa do prometnic, nato pa prevoz s tovornim vozilom ali na krajše razdalje s traktorjem.
  • Odkup in prodaja lesa

  • Posekan les na vašo željo lahko odkupimo in zanj organiziramo ustrezen transport. Odkupujemo vse vrste lesnih gozdnih asortimentov na kamionski cesti ali na panju. Pred odvozom in ob prisotnosti lastnika izmerimo količino lesa in mu določimo kakovost, plačilo pa izvedemo v skladu s pogodbenimi določili.
  • Gradnja gozdnih poti

  • V zasebnih gozdovih je pred sečno in odvozom lesa potrebna izgradnja gozdne infrastrukture in njeno vzdrževanje. V okviru gozdarske dejavnosti gradimo in vzdržujemo gozdne ceste in traktorskih vlake, pred tem po potrebi izruvamo moteče panje. Dela izvajamo tako, da je naravno okolje čim manj prizadeto.